SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17307
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17307Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17307
Slovenský názov: Materiály získané z pneumatík po skončení životnosti. Granuláty a prášky. Identifikácia elastomérov: Plynová chromatografia a hmotnostná spektrometrická detekcia produktov pyrolýzy v roztoku
Anglický názov: Material derived from End-of-Life tyres - Granulates and powders - Elastomers identification: Gas-chromatography and mass-spectrometric detection of pyrolysis products in solution
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 83.160.01
Triediaci znak: 63 1027
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17307:2019
Vestník: 07/19
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do marca 2021.
Predmet normy: This document specifies a method for the identification of the elastomers in granulates or powder derived from End-of-Life Tyres. The method specified is a qualitative method only.