SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 12873-3
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 12873-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12873-3
Slovenský názov: Vplyv materiálov na pitnú vodu. Vplyv migrácie (vylúhovania). Časť 3: Skúšobná metóda pre ionovýmenné a adsorpčné živice
Anglický názov: Influence of materials on water intended for human consumption - Influence due to migration - Part 3: Test method for ion exchange and adsorbent resins
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.060.20, 67.250
Triediaci znak: 75 8702
Úroveň zapracovania: idt EN 12873-3:2019
Vestník: 06/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12873-3:2006-10 (75 8702)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a procedure to determine the migration of substances from ion exchange, adsorbent or hybrid resin materials for use in contact with water intended for human consumption. Resins comprise synthetic organic macromolecular materials. This standard is applicable to resins of the following types: - ion exchange resins: used to modify the composition of water (e.g. softening by removal of calcium ions). They can be in either an anionic or cationic state; - adsorbent resins: used to lower the concentration of undesirable substances (usually organic pollutants) from water. They are used in a neutral state; - hybrid adsorbers: Organic polymer based ion exchange resin or adsorbent resin with incorporated inorganic (e.g. iron hydroxide) or second organic phase. Used to lower the concentration of undesirable substances (specific inorganic or organic pollutants) from water. They can be in either an anionic, cationic or neutral state.