Tlačiť

STN EN 17181Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17181
Slovenský názov: Mazivá. Stanovenie aeróbneho biologického rozkladu kompletných mazív vo vodnom roztoku. Skúšobná metóda založená na produkcii CO2
Anglický názov: Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 75.100
Triediaci znak: 65 6912
Úroveň zapracovania: idt EN 17181:2019
Vestník: 07/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a procedure for determining the degree of aerobic degradation of fully formulated lubricants. The organic material in a fully formulated lubricant is exposed in a synthetic aqueous medium under laboratory conditions to an inoculum from activated sludge. Biodegradation resulting in mineralisation of the organic material can be determined by measuring released CO2 in a total organic carbon (TOC-) analyser. In contrast to existing test methods measuring released CO2 this method uses a precise preparation procedure for non-water soluble organic material. The above mentioned method applies to fully formulated lubricants which a) are water-soluble, non-water soluble or emulsifiable, and b) are not toxic and not inhibitory to the test microorganisms at the test concentration. The presence of inhibitory effects is determined as specified in this document. This test method is focused on fresh water as test medium.