SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 2612
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 2612Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 2612
Slovenský názov: Hodnotenie a údržba oceľových konštrukcií. Telekomunikačné a osvetľovacie oceľové stožiare
Anglický názov: Assessment and maintenance of steel structures. Telecommunication and lighting steel masts
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.10
Triediaci znak: 73 2612
Úroveň zapracovania:
Vestník: 07/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí na hodnotenie technického stavu a zásady údržby oceľových konštrukcií: samostatne stojacich telekomunikačných priehradových stožiarov na vlastnom základe; kotvených telekomunikačných priehradových stožiarov na vlastnom základe; samostatne stojacich telekomunikačných rúrových stožiarov na vlastnom základe; kotvených telekomunikačných rúrových stožiarov na vlastnom základe; samostatne stojacich telekomunikačných priehradových stožiarov na inom objekte; kotvených (podopretých) telekomunikačných priehradových stožiarov na inom objekte; samostatne stojacich telekomunikačných rúrových stožiarov na inom objekte; kotvených (podopretých) telekomunikačných rúrových stožiarov na inom objekte; samostatne stojacich osvetľovacích stožiarov a veží na vlastnom základe; kotvených telekomunikačných stožiarov a veží na vlastnom základe; samostatne stojacich priehradových driekov reklamných plôch; samostatne stojacich rúrových driekov reklamných plôch.