SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 16664
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 16664Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 16664
Slovenský názov: Analýza plynov. Manipulácia s kalibračnými plynmi a plynnými zmesami. Pokyny (ISO 16664: 2017)
Anglický názov: Gas analysis. Handling of calibration gases and gas mixtures. Guidelines
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 71.040.40
Triediaci znak: 38 5620
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16664:2017, idt ISO 16664:2017
Vestník: 08/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 16664:2018-01 (38 5620)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje faktory, ktoré môžu ovplyvniť zloženie čistých plynov a homogénnych plynných zmesí používaných na kalibračné účely. Tento dokument platí len na plyny alebo plynné zmesi počas periódy ich použiteľnosti. Tento dokument obsahuje pokyny na manipuláciu s kalibračnými plynnými zmesami a na ich používanie: skladovanie tlakových fliaš s kalibračnými plynmi; odber kalibračných plynov z tlakových fliaš; prívod kalibračných plynov z tlakových fliaš na miesto kalibrácie. Tento dokument sa zaoberá aj metódou posudzovania stability plynnej zmesi. Zohľadňuje neistotu zloženia plynu uvedenú v certifikáte a neistotu merania vykonávaného používateľom.