Tlačiť

STN EN 15193-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 15193-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Energetické požiadavky na osvetlenie. Časť 1: Špecifikácie, Modul M9
Anglický názov: Energy performance of buildings. Energy requirements for lighting. Part 1: Specifications, Module M9
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.140.99, 91.160.01, 91.120.10
Triediaci znak: 36 0460
Úroveň zapracovania: idt EN 15193-1:2017
Vestník: 09/19
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15193-1+A1:2021-10 (36 0460)
Nahradené normy: STN EN 15193-1:2017-10 (36 0460)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma uvádza metodiku hodnotenia energetickej hospodárnosti osvetľovacích sústav poskytujúcich všeobecné osvetlenie v budovách na bývanie a v nebytových budovách a metodiku na výpočet alebo meranie množstva energie potrebnej alebo spotrebovanej na osvetlenie v budovách. Metódy sa môžu uplatniť v nových, existujúcich alebo obnovovaných budovách. Norma tiež zavádza číselný ukazovateľ (LENI) ako mieru energetickej efektívnosti osvetľovacích sústav v budovách. Predmetom tejto normy nie sú požiadavky na osvetlenie, návrh osvetľovacích sústav, projektovanie osvetľovacích sústav, charakteristiky osvetľovacích zariadení (svetelných zdrojov, ovládacích zariadení a svietidiel) a sústavy slúžiace na osvetlenie vitrín, stolné svietidlá alebo svietidlá zabudované do nábytku. Táto norma neuvádza postup dynamickej simulácie nastavenia svetelných scén. Tabuľka 1 uvádza relatívnu pozíciu tejto normy v rámci sústavy noriem EHB v kontexte modulárnej štruktúry zavedenej v EN ISO 52000-1.