SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 1716
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 1716Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 1716
Slovenský názov: Skúšky reakcie výrobkov na oheň. Stanovenie celkového spalného tepla (ISO 1716: 2018)
Anglický názov: Reaction to fire tests for products. Determination of the gross heat of combustion (calorific value)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50, 91.100.01
Triediaci znak: 92 0832
Úroveň zapracovania: idt ISO 1716:2018, idt EN ISO 1716:2018
Vestník: 09/19
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 1716:2019-01 (92 0832)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tomto dokumente sa špecifikuje metóda na stanovenie celkového spalného tepla (QPCS) výrobkov pri konštantnom objeme v bombovom kalorimetri. Táto metóda je určená na používanie na tuhé výrobky. V prílohe A sa opisuje výpočet čistého spalného tepla QPCI, ak sa požaduje jeho stanovenie. Údaje o presnosti skúšobnej metódy sa uvádzajú v prílohe B.