Tlačiť

STN EN 17131Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17131
Slovenský názov: Textílie a textilné výrobky. Nebezpečné látky potenciálne prítomné v zložkách materiálov textilných výrobkov. Stanovenie dimetylformamidu (DMF), metódou plynovej chromatografie
Anglický názov: Textiles and textile products - Determination of dimethylformamide (DMF), method using gas chromatography
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 59.080.01
Triediaci znak: 80 8933
Úroveň zapracovania: idt EN 17131:2019
Vestník: 10/19
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a method to determine the amounts of extractable dimethylformamide (DMF) in components of textile products containing polyurethane or acrylic. NOTE Further information can be found in CEN/TR 16741:2015, Tables 1 and 3 that define which materials are applicable to this determination.