SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17154-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17154-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17154-1
Slovenský názov: Elektronický výber poplatkov. Hodnotenie implementácie na zhodu s CEN/TS 16986. Časť 1: Štruktúra skúšobnej zostavy a účely skúšky
Anglický názov: Electronic fee collection - Evaluation of implementation for conformity to CEN/TS 16986 - Part 1: Test suite structure and purposes
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 35.240.60
Triediaci znak: 01 8668
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17154-1:2019
Vestník: 10/19
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do augusta 2021.
Predmet normy: This document specifies the test suite structure (TSS) and test purposes (TP) to test conformity of central equipment of both toll chargers and toll service providers versus CEN/TS 16986. It further provides templates for the protocol conformance test reports (PCTR) for the implementation under tests (IUT) for both the toll charger and the toll service provider. This document contains the technical provisions to perform conformance testing of functional and dynamic behaviour of implementations conforming to CEN/TS 16986.