SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 14351-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 14351-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 14351-2
Slovenský názov: Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 2: Vnútorné dvere
Anglický názov: Windows and doors. Product standard, performance characteristics. Part 2: Internal pedestrian doorsets
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.50
Triediaci znak: 74 6180
Úroveň zapracovania: idt EN 14351-2:2018
Vestník: 10/19
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 14351-2:2019-04 (74 6180)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma stanovuje funkčné vlastnosti nezávislé od materiálu s výnimkou požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu, ktoré sa vzťahujú na vnútorné dvere. Na požiarnu odolnosť a/alebo tesnosť proti prieniku dymu pre vnútorné dvere a otváracie okná sa vzťahuje EN 16034. Táto norma platí pre vnútorné dvere určené na použitie vo vnútri budov: a) v únikových cestách; b) v špecifických prípadoch so špecifickými požiadavkami; c) len na komunikáciách. V prípade vnútorných dverí s požiarnou odolnosťou a/alebo tesnosťou proti prieniku dymu sa táto norma musí uplatňovať len v spojení s EN 16034. Táto európska norma sa nezaoberá žiadnymi špecifickými požiadavkami na hluk vydávaný mechanicky ovládanými vnútornými dverami, pretože ich emisie hluku sa nepovažujú za podstatné nebezpečenstvo.