SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 13695-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 13695-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 13695-2
Slovenský názov: Obaly. Požiadavky na meranie a určenie štyroch ťažkých kovov a iných nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia. Časť 2: Požiadavky na meranie a určenie nebezpečných látok v obaloch a ich uvoľňovanie do životného prostredia
Anglický názov: Packaging. Requirements for measuring and verifying the four heavy metals and other dangerous. Part 2: Requirements for measuring and verifying dangerous substances present in packaging, and their release into the environment
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2019
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.020.30, 55.020
Triediaci znak: 77 7020
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 13695-2:2019
Vestník: 11/19
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CEN/TR 13695-2:2019-07 (77 7020)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje metodiku a postup na určenie prítomnosti a na minimalizovanie iných nebezpečných látok v súvislosti s prílohou II, odsekom 1, odrážkou 3 smernice 94/62/ES. Tento dokument je určený na praktické použitie a má umožniť malým a stredným firmám v obalovom priemysle účinnú aplikáciu smernice 94/62/ES tým, že poskytuje metodiku na preukázanie zhody so smernicou. Samotný dokument neposkytuje predpoklad zhody. Postup použitia tohto dokumentu je uvedený v EN 13427.