SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16907-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16907-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16907-4
Slovenský názov: Zemné práce. Časť 4: Upravovanie zeminy vápnom a spojivami
Anglický názov: Earthworks. Part 4: Soil treatment with lime and/or hydraulic binders
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 3000
Úroveň zapracovania: idt EN 16907-4:2018
Vestník: 12/19
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16907-4:2019-05 (73 3000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na úpravu zemín v prirodzenom uložení, skalných hornín s nízkou pevnosťou, so strednou pevnosťou, kried, recyklovaných materiálov a umelých materiálov pomocou spojív na vykonávanie zemných prác pri stavbe a údržbe ciest, železníc, letísk, plošín, hrádzí, rybníkov a akýchkoľvek iných zemných prác. Týka sa iba úpravy vo vrstvách vykonávanej pre zemné práce priamo na stavenisku alebo úpravy zo zmiešavacieho zariadenia, na rozdiel napríklad od hĺbkovej úpravy. Norma špecifikuje požiadavky na zložky zmesí, metodiku predbežného laboratórneho skúšania, klasifikáciu laboratórnych postupov, vykonávanie a kontrolu. Klasifikácia laboratórnych postupov špecifikovaných v tejto európskej norme sa vzťahuje na dva typy úpravy: na zlepšovanie a na stabilizáciu. Z hľadiska zlepšovania sa klasifikácia týka krátkodobej účinnosti. Z hľadiska stabilizácie sa klasifikácia týka strednej až dlhodobej účinnosti.