SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1992-4
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1992-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1992-4
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 4: Navrhovanie kotvenia do betónu
Anglický názov: Eurocode 2. Design of concrete structures. Part 4: Design of fastenings for use in concrete
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1252
Úroveň zapracovania: idt EN 1992-4:2018
Vestník: 01/20
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1992-4:2019-01 (73 1252)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma poskytuje metódu návrhu kotvenia (pripojenie nosných a nenosných prvkov ku nosným prvkom), ktoré sa používajú na prenos účinkov zaťažení do betónu. Táto metóda návrhu využíva fyzikálne modely, ktoré sú založené na kombinácii skúšok a numerickej analýzy v súlade s EN 1990: 2002, 5.2. Ďalšie pravidlá pre prenos zaťaženia kotiev v rámci betónového prvku do jeho podpier, sú uvedené v EN 1992-1-1 a v prílohe A tejto EN. Kotevné prvky vložené do prefabrikovaných betónových prvkov počas výroby, spĺňajúce podmienky vnútropodnikovej kontroly výroby a s náležitou výstužou, určené na použitie iba v dočasných situáciách, na zdvíhanie a manipuláciu, sú zahrnuté v CEN/TR 15728. Norma je určená pre aplikácie súvisiace s bezpečnosťou, pri ktorých môže zlyhanie kotvenia viesť k zrúteniu alebo čiastočnému zrúteniu konštrukcie, k ohrozeniu ľudského života alebo k významným ekonomickým stratám. V tomto kontexte sa tiež zahŕňajú nenosné prvky. Podopretie upevnenia môže byť staticky určité alebo staticky neurčité.