SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 0039
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 0039Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0039
Slovenský názov: Navrhovanie objektov na poddolovanom území
Anglický názov: Design of constructions on the mining areas.
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 4. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.080.05, 91.020, 91.200, 93.020
Triediaci znak: 73 0039
Úroveň zapracovania:
Vestník: 03/20
Poplatok: Tlačená verzia: 24,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 21.96 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 24.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.72 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0039:1989-10
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí na navrhovanie nových objektov, na navrhovanie zmien existujúcich objektov a na posudzovanie existujúcich objektov na poddolovanom území. Návrh normy sa nevzťahuje na objekty situované v dosahu účinkov: stavebných podzemných dutín (pivníc, kolektorov, podpovrchových trás metra, podchodov, tunelov a pod.); krasových dutín v rozpustných horninách (vo vápenci, sadrovci); prirodzených i umelých sufóznych dutín; poklesu povrchu v dôsledku výrazného zníženia hladiny podzemnej vody alebo tlaku plynu. V týchto prípadoch sa dovoľuje využitie požiadaviek tejto normy iba na základe odborného posúdenia.