SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16907-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16907-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16907-1
Slovenský názov: Zemné práce. Časť 1: Zásady a všeobecné pravidlá
Anglický názov: Earthworks. Part 1: Principles and general rules
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 3000
Úroveň zapracovania: idt EN 16907-1:2018
Vestník: 02/20
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16907-1:2019-05 (73 3000)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma uvádza definície, zásady a všeobecné pravidlá plánovania, projektovania a špecifikácie zemných prác. Uvádza ďalšie časti normy, ktoré sa budú používať spolu s časťou 1. Zemné práce sú stavebným procesom zameraným na vytváranie zemných konštrukcií zmenou geometrie zemského povrchu pre stavebné alebo iné činnosti. Oblasti použitia zemných prác sú spojené s dopravnou infraštruktúrou (cestami a diaľnicami, železnicami, vodnými cestami,letiskami); plošinami pre priemyselné, obchodné a obytné budovy; vodným inžinierstvom, protipovodňovou ochranou a ochranou pobrežia; prístavmi a letiskovými oblasťami vrátane výstavby násypov vo vode; riečnymi hrádzami a morskými hrádzami na rekultiváciu pôdy; zemnými a horninovými priehradami; pobrežnými násypmi vyrobenými z hydraulicky umiestnenej výplne; protihlukovými bariérami, vizuálnymi bariérami a inými nenosnými zemnými prácami; násypmi terénnych úprav; zasypávaním otvorených baní a lomov; odkaliskami.