Tlačiť

STN EN ISO 22301


Označenie: STN EN ISO 22301 zrušená
Slovenský názov: Ochrana a odolnosť spoločnosti. Systémy manažérstva plynulého podnikania. Požiadavky (ISO 22301: 2019)
Anglický názov: Security and resilience - Business continuity management systems - Requirements (ISO 22301:2019)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2020
Dátum zrušenia: 1. 8. 2021
Jazyk: EN
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0002
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22301:2019, idt ISO 22301:2019
Vestník: 02/20
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN ISO 22301:2021-08 (83 0002)
Nahradené normy: STN EN ISO 22301:2017-04 (83 0002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies requirements to implement, maintain and improve a management system to protect against, reduce the likelihood of the occurrence of, prepare for, respond to and recover from disruptions when they arise. The requirements specified in this document are generic and intended to be applicable to all organizations, or parts thereof, regardless of type, size and nature of the organization. The extent of application of these requirements depends on the organization's operating environment and complexity.