SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 73 3443
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 73 3443Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 3443
Slovenský názov: Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
Anglický názov: Building work. Glazing Building Works. Requirements for Glazing
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 29.035.30, 81.040.20, 81.040.30
Triediaci znak: 73 3443
Úroveň zapracovania:
Vestník: 02/20
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 3443:2012-02
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma platí na zasklievanie budov a konštrukcií izolačnými sklami z plochého skla a stanovuje požiadavky na vyhotovenie zasklievacej škáry neuvedené v STN EN 12488, STN EN 14351-1 + A2 a STN EN 1279-1 až 6. Táto norma neplatí na izolačné sklá určené na zasklievanie dopravných prostriedkov, rôznych strojov a zariadení, sklenené tvárnice a sklenené dlaždice, profilované stavebné sklo, zasklenia lepené konštrukčným tmelom, vlepované zasklenia a skleníky. Pre určité výrobky zo skla, napr. požiarne zasklenia, bezpečnostné sklá, môžu platiť iné alebo ďalšie požiadavky, pravidlá alebo odporúčania.