SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Dôležité upozornenie k STN
Dôležité upozornenie k STN nájdete tu:
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 41001
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 41001Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 41001
Slovenský názov: Facility management. Manažérske systémy. Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41001: 2018)
Anglický názov: Facility management. Management systems. Requirements with guidance for use
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 03.080.10
Triediaci znak: 96 2002
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 41001:2018, idt ISO 41001:2018
Vestník: 04/20
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 41001:2018-11 (96 2002)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje požiadavky na manažérsky systém facility managementu (FM), kde organizácia: a) musí preukázať efektívne a účinné poskytovanie FM, ktoré podporuje ciele klienta; b) má za cieľ dôsledne plniť potreby zúčastnených strán a uplatniteľné požiadavky; c) má za cieľ byť udržateľná v globálne konkurenčnom prostredí. Požiadavky špecifikované v tomto dokumente nie sú špecifické pre sektor a sú určené na použitie vo všetkých organizáciách alebo ich častiach, či už vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na typ, veľkosť a charakter organizácie alebo geografickej polohy. V prílohe A sú uvedené ďalšie pokyny na používanie tohto dokumentu.