SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P ENV 1992-1-6
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P ENV 1992-1-6


Označenie: STN P ENV 1992-1-6 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 2. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1-6: Všeobecné pravidlá. Konštrukcie z prostého betónu
Anglický názov: Eurocode 2. Design of Concrete Structures. Part 1-6: General rules. Plain concrete structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 3. 1999
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.040, 91.080.40
Triediaci znak: 73 1201
Úroveň zapracovania: idt ENV 1992-1-6:1994
Vestník: 03/99
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1992-1-1:2006-07 (73 1201)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto časť 1-6 ENV 1992 uvádza doplňujúce pravidlá ku všeobecným pravidlám daným v ENV 1992-1-1 pre navrhovanie konštrukčných prvkov pozemných a inžinierskych stavieb.