Tlačiť

STN EN ISO 22313Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 22313
Slovenský názov: Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva plynulosti podnikania. Usmernenie (ISO 22313: 2020)
Anglický názov: Security and resilience - Business continuity management systems - Guidance on the use of ISO 22301 (ISO 22313:2020)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.100.01
Triediaci znak: 83 0003
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 22313:2020, idt ISO 22313:2020
Vestník: 05/20
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 22313:2015-04 (83 0003)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document gives guidance and recommendations for applying the requirements of the business continuity management system (BCMS) given in ISO 22301. The guidance and recommendations are based on good international practice. This document is applicable to organizations that: a) implement, maintain and improve a BCMS; b) seek to ensure conformity with stated business continuity policy; c) need to be able to continue to deliver products and services at an acceptable predefined capacity during a disruption; d) seek to enhance their resilience through the effective application of the BCMS.