SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN 01 3410
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN 01 3410Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 01 3410
Slovenský názov: Mapy veľkých mierok. Účelové mapy. Kreslenie a značky
Anglický názov: Large scales maps. Thematic maps. Map drawing and symbols
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 01.080.30, 07.060
Triediaci znak: 01 3410
Úroveň zapracovania:
Vestník: 08/20
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 01 3410:1990-05, STN 01 3411:1989-11
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Norma platí pre výsledok tvorby a údržby máp veľkých mierok s mierkami 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 1 000, 1 : 2 000, 1 : 5 000 (ďalej len „mapy“), získavané mapovaním alebo prepracovaním inej mapy. Pre zobrazovanie predmetov merania a ich vyznačovanie mapovými značkami a popisom v mapách veľkých mierok platí normatívna príloha C. Norma platí i pre kreslenie meračských náčrtov a výkresov v stavebníctve, obsahujúcich kresbu mapového charakteru. Norma neplatí pre topografické mapy a Štátnu mapu 1 : 5 000 – odvodenú. Nevzťahuje sa na mapy vyhotovené v zmysle banského zákona1), zákona2).