Tlačiť

STN EN ISO 16484-6Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 16484-6
Slovenský názov: Automatizácia v budovách a riadiace systémy (BACS). Časť 6: Posúdenie zhody dátovej komunikácie (ISO 16484-6: 2020)
Anglický názov: Building automation and control systems (BACS) - Part 6: Data communication conformance testing (ISO 16484-6:2020)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 91.140.01, 91.040.01
Triediaci znak: 74 7400
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 16484-6:2020, idt ISO 16484-6:2020
Vestník: 09/20
Poplatok: Tlačená verzia: 49,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 44.28 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 49.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 63.96 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 16484-6:2014-10 (74 7400)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This standard provides a comprehensive set of procedures for verifying the correct implementation of each capability claimed on a BACnet PICS including: (a) support of each claimed BACnet service, either as an initiator, executor, or both, (b) support of each claimed BACnet object-type, including both required properties and each claimed optional property, (c) support of the BACnet network layer protocol, (d) support of each claimed data link option, and (e) support of all claimed special functionality.