Tlačiť

STN P CEN/TS 16931-3-4Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 16931-3-4
Slovenský názov: Elektronická fakturácia. Časť 3-4: Prepojenie syntaxe pre faktúru UN/EDIFACT D16B
Anglický názov: Electronic invoicing - Part 3-4: Syntax binding for UN/EDIFACT INVOIC D16B
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 35.240.20, 35.240.60
Triediaci znak: 36 9640
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 16931-3-4:2020
Vestník: 08/20
Poplatok: Tlačená verzia: 36,30 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 32.67 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 36.30 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 47.19 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN P CEN/TS 16931-3-4:2018-05 (36 9640)
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 1. 3. 2022.
Predmet normy: This documents specifies the mapping between the semantic model of an electronic invoice, included in EN 16931-1 and the ISO 9735 (UN/EDIFACT) syntax. For each element in the semantic model (including sub-elements or supplementary components such as Identification scheme identifiers) it is defined which element in the syntax is to be used to contain its information contents. Any mismatches between semantics, format, cardinality or structure are indicated.