SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13823
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13823Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13823
Slovenský názov: Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Stavebné výrobky okrem podlahových krytín, vystavené tepelnému pôsobeniu osamelo horiaceho predmetu
Anglický názov: Reaction to fire tests for building products - Building products excluding floorings exposed to the thermal attack by a single burning item
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2020
Dátum zrušenia: 1. 11. 2021
Jazyk: EN
ICS: 13.220.50, 91.060.01, 91.100.01
Triediaci znak: 92 0213
Úroveň zapracovania: idt EN 13823:2020
Vestník: 08/20
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 13823:2021-11 (92 0213)
Nahradené normy: STN EN 13823+A1:2015-10 (92 0213)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a method of test for determining the reaction to fire performance of construction products excluding floorings, and excluding products which are indicated in Delegated Regulation (EU) 2016/364, when exposed to thermal attack by a single burning item (SBI). The calculation procedures are given in Annex A. Information on the precision of the test method is given in Annex B. The calibration procedures are given in Annexes C and D, of which Annex C is a normative annex. NOTE This document has been developed to determine the reaction to fire performance of essentially flat products. The treatment of some families of products, e.g. linear products (pipes, ducts, cables etc.), can need special rules.