SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN/TR 17509
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN/TR 17509Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN/TR 17509
Slovenský názov: Materiály získané z pneumatík po skončení životnosti. Granulovaná guma. Stanovenie obsahu textilných vlákien vizuálnym indexom (kvalitatívna metóda)
Anglický názov: Materials obtained from End-of-Life Tyres - Granulated rubber - Determination of textile fiber content by visual index (qualitative method)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.160
Triediaci znak: 63 1029
Úroveň zapracovania: idt CEN/TR 17509:2020
Vestník: 09/20
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: The purpose of this document is to provide information about a procedure based on the determination of a visual index correlated with the content of textile fibres, which are free and bounded to the rubber, of granulates. This approach is currently used by Spanish grinders in order to control the efficiency of their processes and is effective for granulates with particle sizes the bottom limit of which is more than 0,5 mm, and upper limit less than 10 mm. NOTE Part of this document is also the presentation of a study carried by Valoriza Servicios Medioambientales and Geneus Canarias S.L.