Tlačiť

STN 73 0002Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN 73 0002
Slovenský názov: Základné ustanovenia pre nosné konštrukcie stavieb
Anglický názov: Basic provisions for load-bearing structures of buildings
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010
Triediaci znak: 73 0002
Úroveň zapracovania:
Vestník: 09/20
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN 73 0002:2001-08
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto norma slúži na navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, na koncepčné riešenie nosnej konštrukcie, spracovanie a úpravu statických výpočtov stavebných konštrukcií všetkých druhov, na potrebnú dokumentáciu nosnej konštrukcie stavby, pokiaľ osobitné predpisy alebo normy pre určitý druh konštrukcií nestanovia inak. Norma obsahuje všeobecné ustanovenia na navrhovanie nosných konštrukcií stavebných objektov, ustanovenia na podrobné a predbežné statické výpočty (ďalej len statické výpočty), ktoré tvoria súčasť projektu novonavrhovaných stavebných konštrukcií alebo sú podkladom na posúdenie už vyhotovených konštrukcií. Podrobné predpisy na návrhy nosných konštrukcií jednotlivých druhov konštrukcií sú spravidla uvedené v príslušných normách.