SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 52010-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 52010-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 52010-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Podmienky vonkajšieho prostredia. Časť 1: Konverzia klimatických údajov na energetické výpočty (ISO 52010-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. External climatic conditions. Part 1: Conversion of climatic data for energy calculations
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0719
Úroveň zapracovania: idt ISO 52010-1:2017, idt EN ISO 52010-1:2017
Vestník: 12/20
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52010-1:2018-02 (73 0719)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje výpočtový postup na prevod klimatických údajov pre energetické výpočty. Hlavným prvkom v tomto dokumente je výpočet intenzity ožiarenia/ožiarenosti povrchu s ľubovoľnou orientáciou a sklonom. Je tiež poskytnutá jednoduchá metóda na prevod intenzity ožiarenia/ožiarenosti na osvetlenosť. Ožiarenosť a osvetlenosť na ľubovoľnom povrchu sú použiteľné ako vstup pre výpočty energie a denného osvetlenia, pre stavebné prvky (ako sú strechy, obvodový plášť a okná) a pre komponenty technických systémov budov (ako sú tepelné solárne kolektory, PV panely). Ďalšie parametre klimatických údajov potrebné na posúdenie tepelného a vlhkostného správania budov, stavebných prvkov alebo technických systémov budov [ako vietor, teplota, vlhkosť a dlhovlnné (tepelné) žiarenie] sa majú získať podľa postupov uvedených v ISO 15927-4. Tieto údaje sú uvedené v tomto dokumente ako vstup a prenášané ako výstup bez akejkoľvek konverzie.