SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13791
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13791Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13791
Slovenský názov: Stanovenie pevnosti betónu v tlaku v konštrukciách a v betónových prefabrikátoch
Anglický názov: Assessment of in-situ compressive strength in structures and precast concrete components
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.080.40
Triediaci znak: 73 2012
Úroveň zapracovania: idt EN 13791:2019
Vestník: 10/20
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13791:2020-03 (73 2012)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument: obsahuje metódy a postupy na odhadovanie pevnosti betónu v tlaku a charakteristickej pevnosti betónu v konštrukciách a prefabrikovaných prvkoch pomocou priamych metód (skúšanie jadrových vývrtov) a nepriamych metód, napr. skúška rýchlosti ultrazvukového impulzu, stanovenie hodnoty odrazu tvrdomera; poskytuje zásady a návod na stanovenie vzťahov medzi výsledkami skúšok pri použití nepriamych skúšobných metód a pevnosti betónu v tlaku in situ; poskytuje postupy a pokyny na posudzovanie zhody s triedou pevnosti v tlaku betónu dodávaného na stavby, kde štandardné skúšky naznačujú pochybnosti alebo v prípade pochybností o kvalite zhotovenia. Tento dokument stanovuje požiadavky na stanovenie pevnosti in situ v skúšobných miestach a charakteristickú pevnosť skúšobných oblastí, je však potrebné brať do úvahy spôsob, akým sa tieto informácie majú aplikovať s prihliadnutím na špecifickú situáciu a technický úsudok aplikovaný na konkrétny prípad.