SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 52018-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 52018-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 52018-1
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 1: Prehľad možností (ISO 52018-1: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features. Part 1: Overview of options
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0706
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 52018-1:2017, idt ISO 52018-1:2017
Vestník: 12/20
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 52018-1:2018-02 (73 0706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Súbor noriem na posudzovanie EHB vytvára veľké množstvo celkových a čiastkových ukazovateľov EHB ako výstupov, ktoré možno využiť na rôzne účely. Tento dokument sa týka použitia požiadaviek na čiastkové ukazovatele EHB súvisiacich s konštrukciou budovy a súvisiacich s tepelnou rovnováhou budovy. Aspekty tepelnej rovnováhy sa týkajú potreby tepla na vykurovanie a chladenie a voľne prebiehajúcich teplôt, najmä s ohľadom na prehrievanie alebo príliš nízke vnútorné teploty. Tento dokument môže podporiť súkromné subjekty aj verejné regulačné orgány (a všetky zúčastnené strany zapojené do regulačného procesu) „dodatočným spracovaním“ týchto výstupov. Tento dokument poskytuje normalizované tabuľky podávania správ štruktúrovaným a transparentným spôsobom, podľa voľby vykonanej s ohľadom na čiastkové požiadavky na EHB, na ktoré sa tento dokument vzťahuje. Tabuľky nie sú obmedzujúce, čo umožňuje úplnú regulačnú flexibilitu.