Tlačiť

STN P ENV 1998-2


Označenie: STN P ENV 1998-2 zrušená
Slovenský názov: Eurokód 8. Návrhové požiadavky na seizmickú odolnosť konštrukcií. Časť 2: Mosty
Anglický názov: Eurocode 8. Design provisions for earthquake resistance of structures. Part 2: Bridges
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 5. 1999
Dátum zrušenia: 1. 12. 2008
Jazyk: SK
ICS: 91.120.20, 93.040
Triediaci znak: 73 0036
Úroveň zapracovania: idt ENV 1998-2:1994
Vestník: 05/99
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1998-2:2008-05 (73 0036)
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto predbežná norma slúži na alternatívne používanie spolu so súvisiacimi normami STN .