Tlačiť

STN EN 17173Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 17173
Slovenský názov: Európsky slovník CBRNE
Anglický názov: European CBRNE glossary
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 12. 2020
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 01.040.13, 13.300, 13.310
Triediaci znak: 83 0005
Úroveň zapracovania: idt EN 17173:2020
Vestník: 11/20
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document contains terms and definitions for CBRNE (chemical, biological, radiological, nuclear, explosive) applications. Common understanding and communication is important in the implementation of an effective CBRNE response and this communication will be most effective if there is common understanding of the terms used. Many of the terms and definitions listed here have been widely used for many years, while others are the result of cross-cutting experience of areas of CBRNE. The gradual evolution of our understanding of CBRNE and response measures means that CBRNE terminology will continue to develop. This document is dedicated to first responders, administrative staff, industry representatives and researchers.