SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > TNI CEN ISO/TR 52018-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

TNI CEN ISO/TR 52018-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: TNI CEN ISO/TR 52018-2
Slovenský názov: Energetická hospodárnosť budov. Ukazovatele čiastkových požiadaviek na EHB súvisiacich s bilanciou tepelnej energie a vlastnosťami konštrukcií. Časť 2: Vysvetlenie a zdôvodnenie ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)
Anglický názov: Energy performance of buildings. Indicators for partial EPB requirements related to thermal energy balance and fabric features. Part 2: Explanation and justification of ISO 52018-1 (ISO/TR 52018-2: 2017)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.120.10
Triediaci znak: 73 0706
Úroveň zapracovania: idt ISO/TR 52018-2:2017, idt CEN ISO/TR 52018-2:2017
Vestník: 12/20
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: TNI CEN ISO/TR 52018-2:2018-02 (73 0706)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument sa odvoláva na ISO 52018-1. ISO 52018-1 stručne vymenúva možné požiadavky týkajúce sa prvkov tepelnej bilancie a vlastností konštrukcií. Poskytuje tiež tabuľky pre regulačné orgány, aby mohli jednotne oznamovať svoje voľby. Tento dokument poskytuje mnoho základných informácií, ktoré môžu súkromným aktérom a verejným orgánom a všetkým zúčastneným stranám pomôcť pri prijímaní správnych rozhodnutí. Tento dokument neobsahuje žiadne normatívne ustanovenie.