Tlačiť

STN P CEN/TS 17510Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17510
Slovenský názov: Materiály získané po ukončení životnosti pneumatík. Stanovenie špecifického povrchu práškov. Metóda založená na adsorpcii kryptónu
Anglický názov: Materials obtained from end-of-life tyres - Determination of the specific surface area of powders - Method based on krypton adsorption
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 1. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.030.50, 83.160.01
Triediaci znak: 63 1031
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17510:2020
Vestník: 12/20
Poplatok: Tlačená verzia: 9,70 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 8.73 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 9.70 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.61 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do októbra 2022.
Predmet normy: This document specifies a method for the determination of low specific surface area of powders ELTs rubber by measuring the amount of physically adsorbed krypton gas and applying the theoretical multipoint Brunauer, Emmett and Teller (BET) method. This document defines a specific method for powders taking into account that, in order to obtain an accurate value of specific surface area, a representative sample of the material to be tested is taken according to the principle that every particle of the sample that represents the lot have an equal probability of being included in the sample.