Tlačiť

STN EN 1824


Označenie: STN EN 1824 zrušená
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku
Anglický názov: Road marking materials - Road trials
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2021
Dátum zrušenia: 1. 11. 2021
Jazyk: EN
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7013
Úroveň zapracovania: idt EN 1824:2020
Vestník: 05/21
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 1824:2021-11 (73 7013)
Nahradené normy: STN EN 1824:2011-12 (73 7013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies the requirements for conducting road trials for road marking intended for use in both permanent and temporary road marking. Details are given for test sites, for the application of road marking materials on the test sites, for the parameters to be measured and the frequency of the measurements and for the presentation of the results in the form of a test report.