SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13623
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13623Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13623
Slovenský názov: Chemické dezinfekčné a antiseptické prípravky. Kvantitatívna suspenzná skúška na vyhodnotenie baktericídnej aktivity chemického dezinfekčného prípravku vo vodných systémoch proti Legionelle pneumophile. Skúšobná metóda a požiadavky (fáza 2, krok 1)
Anglický názov: Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity against Legionella of chemical disinfectants for aqueous systems - Test method and requirements (phase 2, step 1)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 71.100.35
Triediaci znak: 85 7039
Úroveň zapracovania: idt EN 13623:2020
Vestník: 01/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13623:2011-01 (85 7039)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies a test method and the minimum requirements for bactericidal activity of chemical disinfectant products intended to be used for treatment in aqueous systems against Legionella pneumophila that form a homogeneous, physically stable preparation when diluted with buffered ferrous hard water or hard water. Whenever Legionella pneumophila poses a risk to human health, this method is suitable for water used in cooling towers and water for general purposes, like spas, pools, showers and other uses. The method is not suitable for electro-chemical disinfection.