SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN ISO 11925-2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN ISO 11925-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 11925-2
Slovenský názov: Skúšky reakcie na oheň. Zapáliteľnosť výrobkov vystavených priamemu pôsobeniu plameňa. Časť 2: Skúška jednoplameňovým zdrojom (ISO 11925-2: 2020)
Anglický názov: Reaction to fire tests. Ignitability of products subjected to direct impingement of flame. Part 2: Single-flame source test
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.50
Triediaci znak: 92 0832
Úroveň zapracovania: idt EN ISO 11925-2:2020, idt ISO 11925-2:2020
Vestník: 01/21
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN ISO 11925-2:2020-07 (92 0211)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument špecifikuje skúšobnú metódu na stanovenie zapáliteľnosti výrobkov priamym pôsobením malého plameňa s nulovou radiáciou pri použití zvislo orientovaných skúšobných vzoriek. Informácie o presnosti skúšobnej metódy sú uvedené v prílohe A (informatívnej). Informácie o skúšaní výrobkov na konečné použitie, ktoré nie sú prevažne rovinné, sú uvedené v prílohe B (normatívnej). Informácie o skúšaní perforovaných výrobkov na konečné použitie sú uvedené v prílohe C (normatívnej).