SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1363-1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1363-1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1363-1
Slovenský názov: Skúšanie požiarnej odolnosti. Časť 1: Základné požiadavky
Anglický názov: Fire resistance tests. Part 1: General Requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 2. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 13.220.40, 13.220.50
Triediaci znak: 92 0808
Úroveň zapracovania: idt EN 1363-1:2020
Vestník: 01/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny: Oprava *O1 V 05/21
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1363-1:2020-07 (92 0808)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: V tejto európskej norme sa určujú základné princípy zisťovania požiarnej odolnosti rozličných konštrukčných prvkov pri vystavení normovým podmienkam namáhania požiarom. Alternatívne a doplnkové postupy na splnenie osobitných požiadaviek sa uvádzajú v EN 1363-2. Princíp, ktorý je začlenený vo všetkých európskych normách na skúšanie požiarnej odolnosti je, že keď aspekty a postupy skúšania sú spoločné pre všetky špecifické skúšobné metódy, napríklad krivka teplota/ čas, potom sa v tejto skúšobnej metóde špecifikujú. Keď je základný princíp spoločný pre veľa špecifických skúšobných metód, ale podrobnosti sa menia podľa skúšaného prvku (napríklad meranie teploty na nenamáhanom povrchu), potom princíp je uvedený v tomto dokumente, ale podrobnosti sa uvádzajú v špecifickej skúšobnej metóde. Keď určité aspekty skúšania sú pre jednotlivú skúšobnú metódu osobitné (napríklad skúška tesnosti požiarnych klapiek), nijaké podrobnosti sa v tomto dokumente neuvádzajú.