SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 16985
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 16985Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 16985
Slovenský názov: Striekacie kabíny na organické náterové látky. Bezpečnostné požiadavky
Anglický názov: Spray booths for organic coating material. Safety requirements
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 7. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 87.100
Triediaci znak: 82 4004
Úroveň zapracovania: idt EN 16985:2018
Vestník: 06/21
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 16985:2019-06 (82 4004)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma sa zaoberá všetkými závažnými ohrozeniami,nebezpečnými situáciami a nebezpečnými udalosťami, ktoré sa týkajú striekacích kabín na nanášanie organických kvapalných a práškových náterových látok,ak sa používajú na účely, na ktoré sú určené, a za podmienok predpokladaných výrobcom, vrátane odôvodnene predvídateľného nesprávneho používania. Rozhrania medzi striekacími kabínami a inými strojmi/zariadeniami používanými pri nanášaní náterových látok sú uvedené na obrázku 1. Norma sa nezaoberá špecifickými závažnými rizikami spojenými s používaním tohto stroja na potravinárske a farmaceutické výrobky. Táto norma sa nezaoberá špecifickými závažnými rizikami spojenými s činnosťou sušenia v kombinovaných striekacích a sušiacich kabínach. Tie sú ale uvedené v EN 1539: 2015. Táto EN sa nevzťahuje na: priestory na nanášanie organických náterových látok, ktoré tvorí len odsávacia stena; plošiny pripevnené k striekacím kabínam (napr.pre opravárenské práce);kabíny na nanášanie vločiek (EN 50223:2015).