SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 13830+A1
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 13830+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13830+A1
Slovenský názov: Závesné steny. Norma na výrobky
Anglický názov: Curtain walling. Product standard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7008
Úroveň zapracovania: idt EN 13830:2015+A1:2020
Vestník: 05/21
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13830+A1:2020-09 (74 7008)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 13830 z augusta 2015 sa môže súbežne s touto normou používať do 28. 2. 2023.
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zostavy závesných stien určených na použitie ako obvodový plášť budovy na zabezpečenie odolnosti proti poveternostným vplyvom, bezpečnosti pri používaní, úspory energie a zadržiavania tepla a poskytuje skúšobné/hodnotiace/výpočtové metódy a kritériá zhody pre súvisiace vlastnosti. Zostava závesnej steny, pre ktorú platí táto norma, disponuje vlastnou celistvosťou a mechanickou stabilitou, neprispieva však k únosnosti alebo stabilite nosnej konštrukcie stavby a dá sa vymeniť nezávisle od nej. Táto norma platí pre zostavu závesnej steny v rozmedzí od zvislej polohy do ± 15° od zvislice. Do zostavy závesnej steny sa majú zahrnúť všetky šikmé časti.Táto norma platí pre celé zostavy závesných stien, vrátane upevňovacích prvkov. Závesné steny podľa tejto normy sú určené na použitie ako súčasť obvodového plášťa budovy.