Tlačiť

STN EN 13830+A1Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 13830+A1
Slovenský názov: Závesné steny. Norma na výrobky
Anglický názov: Curtain walling. Product standard
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 6. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.060.10
Triediaci znak: 74 7008
Úroveň zapracovania: idt EN 13830:2015+A1:2020
Vestník: 05/21
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 13830+A1:2020-09 (74 7008)
Poznámka vo Vestníku: STN EN 13830 z augusta 2015 sa môže súbežne s touto normou používať do 28. 2. 2023.
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na zostavy závesných stien určených na použitie ako obvodový plášť budovy na zabezpečenie odolnosti proti poveternostným vplyvom, bezpečnosti pri používaní, úspory energie a zadržiavania tepla a poskytuje skúšobné/hodnotiace/výpočtové metódy a kritériá zhody pre súvisiace vlastnosti. Zostava závesnej steny, pre ktorú platí táto norma, disponuje vlastnou celistvosťou a mechanickou stabilitou, neprispieva však k únosnosti alebo stabilite nosnej konštrukcie stavby a dá sa vymeniť nezávisle od nej. Táto norma platí pre zostavu závesnej steny v rozmedzí od zvislej polohy do ± 15° od zvislice. Do zostavy závesnej steny sa majú zahrnúť všetky šikmé časti.Táto norma platí pre celé zostavy závesných stien, vrátane upevňovacích prvkov. Závesné steny podľa tejto normy sú určené na použitie ako súčasť obvodového plášťa budovy.