SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

Návrh noriem na zrušenie
Oznámenie ÚNMS SR o návrhu na zrušenie niektorých STN
viac viac

Zaujímavé STN a TNI vydané v roku 2020
Dôležité a zaujímavé STN a TNI vydané v slovenskom jazyku v roku 2020
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN ISO/TS 21184
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN ISO/TS 21184Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN ISO/TS 21184
Slovenský názov: Kooperatívne inteligentné dopravné systémy (IDS). Manažment správ obsahujúcich informácie o senzorových a riadiacich sieťach špecifikovaných v slovníkoch údajov (ISO/TS 21184: 2021)
Anglický názov: Cooperative intelligent transport systems (C-ITS) - Global transport data management (GTDM) framework (ISO/TS 21184:2021)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 03.220.01, 35.240.60
Triediaci znak: 01 8672
Úroveň zapracovania: idt ISO/TS 21184:2021, idt CEN ISO/TS 21184:2021
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 35,00 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 31.50 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 35.00 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 45.50 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 3. 2023.
Predmet normy: This document specifies a global transport data management (GTDM) framework composed of — global transport basic data model, — global transport access control data model, — global transport function monitor data model, and — sensor and control network data model to support data exchange between applications. This document defines standardized data classes in a Global Transport Data Format (GTDF), and the means to manage them. Application and role-based access control to resources in GTDF are specified in accordance with IEEE 1609.2 certificates.