Tlačiť

STN EN ISO 14146Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 14146
Slovenský názov: Rádiologická ochrana. Kritériá a medze spôsobilosti na pravidelné hodnotenie dozimetrických služieb (ISO 14146: 2018)
Anglický názov: Radiological protection - Criteria and performance limits for the periodic evaluation of dosimetry services (ISO 14146:2018)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 13.280
Triediaci znak: 40 1411
Úroveň zapracovania: idt ISO 14146:2018, idt EN ISO 14146:2021
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 14,10 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 12.69 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 14.10 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 18.33 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: The quality of a supplier of a dosimetry service depends on both the characteristics of the approved (type-tested) dosimetry system[1] and the training and experience of the staff, together with the calibration procedures and quality assurance programmes. This document specifies the criteria and the test procedures to be used for the periodic verification of the performance of dosimetry services supplying personal and/or area dosemeters. An area dosemeter can be a workplace dosemeter or an environmental dosemeter. The performance evaluation can be carried out as a part of the approval procedure for a dosimetry system or as an independent check to verify that a dosimetry service fulfils specified national or international type test performance requirements under representative exposure conditions that are expected or mimic workplace fields from the radiological activities being monitored.