Tlačiť

STN EN ISO 4037-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 4037-2
Slovenský názov: Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 2: Dozimetria na ochranu pred žiarením v energetickom rozsahu od 8 keV do 1,3 MeV a od 4 MeV do 9 MeV (ISO 4037-2: 2019)
Anglický názov: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 2: Dosimetry for radiation protection over the energy ranges from 8 keV to 1,3 MeV and 4 MeV to 9 MeV (ISO 4037-2:2019)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.240
Triediaci znak: 40 1413
Úroveň zapracovania: idt ISO 4037-2:2019, idt EN ISO 4037-2:2021
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies the procedures for the dosimetry of X and gamma reference radiation for the calibration of radiation protection instruments over the energy range from approximately 8 keV to 1,3 MeV and from 4 MeV to 9 MeV and for air kerma rates above 1 µGy/h. The considered measuring quantities are the air kerma free-in-air, Ka, and the phantom related operational quantities of the International Commission on Radiation Units and Measurements (ICRU)[2], H*(10), Hp(10), H'(3), Hp(3), H'(0,07) and Hp(0,07), together with the respective dose rates. The methods of production are given in ISO 4037-1. This document can also be used for the radiation qualities specified in ISO 4037-1:2019, Annexes A, B and C, but this does not mean that a calibration certificate for radiation qualities described in these annexes is in conformity with the requirements of ISO 4037.