Tlačiť

STN EN ISO 4037-3Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 4037-3
Slovenský názov: Rádiologická ochrana. X a gama referenčné žiarenie na kalibráciu dozimetrov a dávkomerov a na stanovenie ich odozvy ako funkcie energie fotónov. Časť 3: Kalibrácia priestorových a osobných dozimetrov a meranie ich odozvy ako funkcie energie a uhla dopadu (ISO 4037-3: 2019)
Anglický názov: Radiological protection - X and gamma reference radiation for calibrating dosemeters and doserate meters and for determining their response as a function of photon energy - Part 3: Calibration of area and personal dosemeters and the measurement of their response as a function of energy and angle of incidence (ISO 4037-3:2019)
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 8. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 17.240
Triediaci znak: 40 1413
Úroveň zapracovania: idt ISO 4037-3:2019, idt EN ISO 4037-3:2021
Vestník: 07/21
Poplatok: Tlačená verzia: 28,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 25.92 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 28.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 37.44 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document specifies additional procedures and data for the calibration of dosemeters and doserate meters used for individual and area monitoring in radiation protection. The general procedure for the calibration and the determination of the response of radiation protection dose(rate)meters is described in ISO 29661 and is followed as far as possible. For this purpose, the photon reference radiation fields with mean energies between 8 keV and 9 MeV, as specified in ISO 4037-1, are used. In Annex D some additional information on reference conditions, required standard test conditions and effects associated with electron ranges are given. For individual monitoring, both whole body and extremity dosemeters are covered and for area monitoring, both portable and installed dose(rate)meters are covered. Charged particle equilibrium is needed for the reference fields although this is not always established in the workplace fields for which the dosemeter should be calibrated.