Tlačiť

STN EN 12715Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 12715
Slovenský názov: Vykonávanie špeciálnych geotechnických prác. Injektáže
Anglický názov: Execution of special geotechnical work. Grouting
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.020
Triediaci znak: 73 1006
Úroveň zapracovania: idt EN 12715:2020
Vestník: 08/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 12715:2021-05 (73 1006)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument sa používa na vykonávanie, skúšanie a monitorovanie geotechnických injektážnych prác.Injektovanie pre geotechnické účely (geotechnická injektáž) je proces,pri ktorom sa diaľkové ukladanie čerpateľného materiálu do horninového prostredia nepriamo riadi úpravou jeho reologických vlastností a manipuláciou s parametrami ukladania (tlak, objem,prietok).Dokument sa zaoberá nasledujúcimi zásadami a metódami geotechnickej injektáže: injektáž spôsobujúca pretvorenie v hornine (zhutňovacia a kompenzačná injektáž); injektáž nespôsobujúca pretvorenie v hornine (tesniaca,trhlinová/kontaktná injektáž, vypĺňanie).Hlavné ciele geotechnickej injektáže sú: úprava hydraulických/hydrogeologických vlastností horninového prostredia;úprava mechanických vlastností horninového prostredia; výplň prírodných dutín, banských diel,dutín v blízkosti stavebných konštrukcií;zabezpečenie posunu na vyrovnanie sadania podložia alebo na stabilizáciu základových konštrukcií (pätiek, pásov,roštov,dosiek) a cestných komunikácií.