Tlačiť

STN EN ISO 20257-2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN ISO 20257-2
Slovenský názov: Inštalácia a vybavenie na skvapalnený zemný plyn (LNG). Návrh plávajúcich inštalácii. Časť 2: Špecifické problémy FSRU (ISO 20257-2: 2021)
Anglický názov: Installation and equipment for liquefied natural gas — Design of floating LNG installations — Part 2: Specific FSRU issues
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: EN
ICS: 75.200
Triediaci znak: 30 2326
Úroveň zapracovania: idt ISO 20257-2:2021, idt EN ISO 20257-2:2021
Vestník: 08/21
Poplatok: Tlačená verzia: 21,40 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 19.26 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 21.40 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 27.82 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: This document provides specific requirements and guidance for the design and operation of floating LNG storage and regasification units (FSRU) described in ISO 20257-1. This document is applicable to offshore, near-shore or docked FSRUs and to both new-built and converted FSRUs. This document includes requirements to the jetty when an FSRU is moored to a jetty.