SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN P CEN/TS 17440
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN P CEN/TS 17440Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN P CEN/TS 17440
Slovenský názov: Posudzovanie a rekonštrukcie existujúcich konštrukcií
Anglický názov: Assessment and retrofitting of existing structures
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 9. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.010.30
Triediaci znak: 73 0301
Úroveň zapracovania: idt CEN/TS 17440:2020
Vestník: 08/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy:
Poznámka vo Vestníku: Táto predbežná STN je určená na overenie. Pripomienky zasielajte ÚNMS SR najneskôr do 31. 7. 2022.
Predmet normy: Tento dokument poskytuje dodatočné alebo pozmenené ustanovenia k EN 1990, ktoré sa vzťahujú na posudzovanie existujúcich konštrukcií (pozri EN 1990: 2002, 1.1(4)) a zachovaných častí existujúcich konštrukcií, ktoré sú modifikované, rozšírené, zosilňované alebo rekonštruované.Tento dokument obsahuje všeobecné zásady posudzovania týkajúce sa zaťažení, ktoré dopĺňajú EN 1991. Tento dokument obsahuje všeobecné zásady posudzovania odolnosti existujúcich konštrukcií. Tento dokument neposkytuje osobitné pravidlá na začatie posudzovania. Tento dokument neuvádza špecifické pravidlá týkajúce sa toho, ako uskutočniť zásahy, ktoré je možné vykonať ako výsledok posúdenia. Tento dokument sa nevzťahuje na návrh nových prvkov, ktoré budú začlenené do existujúcej konštrukcie.