SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 15341
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 15341


Označenie: STN EN 15341 zrušená
Slovenský názov: Údržba. Kľúčové ukazovatele výkonnosti údržby
Anglický názov: Maintenance. Maintenance Key Performance Indicators
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2021
Dátum zrušenia: 1. 9. 2022
Jazyk: SK
ICS: 03.100.99
Triediaci znak: 95 0104
Úroveň zapracovania: idt EN 15341:2019
Vestník: 09/21
Poplatok: Tlačená verzia: 18,90 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 17.01 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 18.90 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 24.57 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy: STN EN 15341+A1:2022-09 (95 0104)
Nahradené normy: STN EN 15341:2020-03 (95 0104)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Tento dokument uvádza kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) funkcie údržby a poskytuje návod na definovanie súboru vhodných ukazovateľov na hodnotenie a zlepšenie efektívnosti, účinnosti a udržateľnosti pri údržbe existujúceho hmotného majetku, buď priemyselného majetku, infraštruktúry, zariadení, občianskych stavieb, alebo dopravných systémov atď. v rámci vonkajších a vnútorných ovplyvňujúcich faktorov.