SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 1824
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 1824Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 1824
Slovenský názov: Materiály na dopravné značenie pozemných komunikácií. Skúšky na skúšobnom úseku
Anglický názov: Road marking materials. Road trials
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 11. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 93.080.20
Triediaci znak: 73 7013
Úroveň zapracovania: idt EN 1824:2020
Vestník: 10/21
Poplatok: Tlačená verzia: 17,20 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 15.48 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 17.20 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 22.36 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 1824:2021-06 (73 7013)
Poznámka vo Vestníku:
Predmet normy: Táto európska norma špecifikuje požiadavky na vykonávanie skúšok materiálov určených na trvalé a na dočasné vodorovné dopravné značenie na skúšobných úsekoch. Podrobnosti sú uvedené pre skúšobné úseky, pre nanášanie materiálov určených na vodorovné dopravné značenie na skúšobných úsekoch, pre parametre, ktoré sa majú merať, frekvenciu meraní a prezentáciu výsledkov formou protokolu o skúške.