SPRÁVY
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte
Technická podpora pre STN v elektronickom formáte a služby STN-online
viac viac

DEMO verzia služby STN-online
Na tejto DEMO-verzii služby STN-online si môžete vyskúšať základnú prácu s normami v systéme STN-online
viac viac

Ponuka nových noriem
Nové normy vychádzajú vždy k prvému dňu v mesiaci.
viac viac

LINKY
Portál technických noriem > STN EN 206+A2
Poslať linku stránky emailom Vytlačiť obsah stránky

STN EN 206+A2Pridať tlačenú formu normy do košíka:


Pridať elektronickú formu normy do košíka:
Označenie: STN EN 206+A2
Slovenský názov: Betón. Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda
Anglický názov: Concrete. Specification, performance, production and conformity
Pôvodné označenie:
Dátum vydania: 1. 10. 2021
Dátum zrušenia:
Jazyk: SK
ICS: 91.100.30
Triediaci znak: 73 2403
Úroveň zapracovania: idt EN 206:2013+A2:2021
Vestník: 09/21
Poplatok: Tlačená verzia: 31,80 € 


Elektronická verzia
  1. Bez možnosti tlače, prenosu textu a obrázkov: 28.62 €
  2. Bez možnosti tlače, s prenosom textu a obrázkov: 31.80 €
  3. S možnosťou tlače, prenosu textu a obrázkov: 41.34 €
Vestník harmonizácie:
Nariadenie vlády:
Zmeny:
Nahradzujúce normy:
Nahradené normy: STN EN 206+A1:2017-05 (73 2403)
Poznámka vo Vestníku: Všetky odkazy v národnej prílohe STN EN 206/NA: 2015, ktoré sa odkazujú na zrušenú STN EN 206: 2015 zostávajú v platnosti s tým, že pod týmto odkazom sa rozumie STN EN 206 + A2: 2021.
Predmet normy: Táto európska norma sa vzťahuje na betón pre konštrukcie betónované na stavbe, prefabrikáty a prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb. Betón, na ktorý sa vzťahuje táto norma, môže byť: obyčajný, ťažký a ľahký; miešaný na stavbe, transportbetón alebo vyrobený v závode na prefabrikované dielce; zhutnený alebo samozhutniteľný, ktorý neobsahuje výrazné množstvo vzduchových pórov okrem prevzdušnenia. Táto norma špecifikuje požiadavky na: zložky betónu; vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého betónu a ich overovanie; medzné hodnoty zloženia betónu; špecifikáciu betónu; dodávanie čerstvého betónu; postupy riadenia výroby; kritériá zhody a hodnotenie zhody. Táto norma sa nevzťahuje na: pórobetón; penobetón; betón s objemovou hmotnosťou menšou ako 800 kg/m3; žiaruvzdorný betón. Táto norma sa nezaoberá zdravotnými a bezpečnostnými požiadavkami na ochranu pracovníkov počas výroby a dodávania betónu.